Zespół profilaktyki

W ramach realizacji programu profilaktyki "Wiem. Wybieram dobrze", w Szkole Podstawowej nr 84 zorganizowano spotkania funkcjonariuszy Straży Miejskiej z uczniami siódmych klas poświęcone mechanizmom uzależnień od środków psychoaktywnych i związanej z tym odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych, w tym również dopalaczy, narkotyków, papierosów, czy alkoholu oraz ich negatywnego wpływu na życie, zdrowie i psychikę. Niezaprzeczalnie na dalszy "życiowy" los młodego człowieka.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej