Wezwać pomoc...

Funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili Szkołę Podstawową nr 45 w celu przekazania uczniom wiadomości dotyczących posługiwania się telefonem alarmowym w sytuacji zagrożenia. Umiejętność prowadzenia rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych, pokonanie stresu w chwili zagrożenia mogą okazać się kluczowe, aby zachować zimną krew. Właściwe przekazanie informacji, to między innymi zachowanie odpowiedniej kolejności tego przekazu. Nigdy nie wiadomo, czy połączenie nie zostanie nagle zerwane. Może zawieść sam telefon lub nastąpi utrata zasięgu sieci. Jeżeli jednostka ratunkowa ma otrzymać tylko jedną, jedyną informację - niech to będzie miejsce zdarzenia.

Przeprowadzono z dziećmi ćwiczenia, między innymi symulację rozmów z dyspozytorem, aby mogły uświadomić sobie, jak ważnym jest umiejętność wezwania pomocy w realu, w sytuacji zagrożenia przy znacznym obciążeniu emocjami.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej