Zespół profilaktyki

Aby zdążyć przed ostatnim, przedwakacyjnym dzwonkiem - miejskie strażniczki prowadzą w placówkach oświatowych działania profilaktyczne "bezpieczne wakacje". Na zaproszenie dyrekcji SP nr 82, SP nr 13 odbyły się spotkania z uczniami klas 0 - VI mające na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. Pogadanki dotyczyły bezpiecznej podróży, pobytu nad akwenami, bezpiecznego korzystania z wypoczynku na placach zabaw, boiskch oraz podczas innych wakacyjnych atrakcji. Apelowano o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o zachowanie koniecznej ostrożności w kontakcie z nieznanymi osobami. Wspólnie przypomniano najważniejsze telefony alarmowe i zasady wzywania służb ratunkowych. Przedwakacyjne działania powinny przyczynić się do zwiększenia troski o własne i innych bezpieczeństwo podczas korzystania, z różnych form i w każdym miejscu, z letniego wypoczynku.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej