Zespół profilaktyki

Miejska strażniczka spotkała się z uczniami pierwszych klas w SP nr 48, aby omówić - przypomnieć zasady bezpieczeństwa w szkole. Przypomniano dzieciom, że w szkolnym budynku nie wolno biegać, zarówno na korytarzach szkolnych, jak i w salach lekcyjnych. "Klasa", to miejsce, gdzie należy słuchać poleceń nauczyciela, a podczas zajęć, aby wyjść z ławki należy zapytać o zgodę.

Zasady należytego zachowania (oczekiwanego przez szkolną społeczność) zabraniają bójek, pobić, kopania, czy popychania - stosowania fizycznej przemocy, jak również rzucania jakimikolwiek sprzętami. Podczas pobytu w szkole, jak i poza nią, niedozwolone jest przezywanie, obrażanie, również używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Uczniowie są zobowiązani stosować się do szkolnego regulaminu.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali odblaski z instruktażem stosowania po zmroku na drodze.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej