W "Muzycznej" po kartę rowerową

Uczniowie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 2 uczestniczyli w części praktycznej egzaminu na "kartę rowerową". Na zaproszenie dyrekcji szkoły, w przedsięwzięcie włączyli się strażnicy Zespołu Profilaktyki udzielając wsparcia nauczycielowi wychowania komunikacyjnego przeprowadzającego egzamin. Wspólnie z nauczycielem przygotowano tor przejazdu, na którym uczniowie mogli zaprezentować praktyczne umiejętności jazdy rowerem, wykazując się znajomością przepisów obowiązujących na drodze. Podczas wcześniejszego instruktażu funkcjonariusze przypomnieli wybrane, ważne dla rowerzystów przepisy.

Kilka z nich:

- dzieci w wieku do 10 lat mogą korzystać z roweru wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - prawnie są pieszymi

- dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania rowerem przez osobę w wieku do 18 lat jest karta rowerowa lub prawo jazdy dowolnej kategorii.

- korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone, gdy:

* opiekuje się osobą w wieku do lat 10 jadącą rowerem

* szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,

*warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

- kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

- jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni - przejeżdżać przez przejście dla pieszych nie wolno! Rowerzysta jest obowiązany zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię (jest pieszym), kontynuować jazdę dopiero za przejściem!

Serdecznie gratulujemy wszystkim uzyskania swojego pierwszego "prawa jazdy"! Jednocześnie stawiamy na widoczność na drodze i zachęcamy wszystkich do używania odblasków w postaci kamizelek, opasek, elementów ubrania, czy też różnych zawieszek, albo przypinek. 

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej