Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej spotkali się online na zajęciach z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6, by porozmawiać o "Bezpieczeństwie w czasie zimowych ferii".

Uczniom przypomniano kilka ważnych zasad bezpiecznego wypoczynku:

- na sankach - nie zjeżdżamy w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych, w czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość, nie doczepiamy sanek do samochodu,

- rzucanie śnieżkami - nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu, kamieniami, nie celujemy w twarz innych uczestników zabawy

- na łyżwach - jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach, na lodowisku, nie ślizgamy się po lodzie na rzece lub stawie

- na drodze - nie przebiegamy przez jezdnię, nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych, przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność-droga hamowania pojazdu w zimowych warunkach znacznie się wydłuża.

Odpoczywajmy, bawmy się, ale pamiętajmy o własnym i innych bezpieczeństwie.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej