Zespół profilaktyki

Powiększa się grono uczniów zapoznanych ze skutkami "zderzeń" ze specyfikami psychoaktywnymi, w tym narkotykami. W kolejnych szkołach, funkcjonariusze Komisariatów Policji i Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniach połączonych z prelekcjami, w ramach miejskiego projektu "Poznań uzależniony od profilaktyki"...

strażnicy Zespołu Profilaktyki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej