Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto odwiedzili uczniów w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Celem spotkań z uczniami było przekazanie niezbędnych informacji odnośnie substancji psychoaktywnych. Podstawowa wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwoli podejmować świadome, samodzielne wybory, by móc się bronić przed szkodliwością działania tych substancji. Wiedza o nich pomoże także w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, a w konsekwencji z uzależnieniem. Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia osoby uzależnionej. Substancje psychoaktywne były, są i będą. Profilaktyka kierowana do uczniów może coś zmienić. Może zniechęcać do korzystania z tego typu środków i tym samym zachęcać do innego stylu życia.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej