Zespół profilaktyki

Podsumowano konkurs plastyczny, adresowany do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w prowadzonych przez strażników Zespołu Profilaktyki SMMP profilaktycznych zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych oraz możliwych zagrożeń, a także odpowiedzialności osób korzystających ze społecznościowych mediów, jak również innych aktywnych aplikacji i kanałów komunikacyjnych.

Konkurs wpisał się w ogólnopolską kampanię społeczną "Nie hejtuję - reaguję", kładącą nacisk na znaczącą rolę świadków przemocowych sytuacji w sieci, gdyż brak ich reakcji może tworzyć atmosferę przyzwolenia na powszechność hejtu, czy mowy nienawiści - o nieprzewidywalnych konsekwencjach, nie tylko dla ofiar.

Ogółem wpłynęło piętnaście prac z siedmiu szkół podstawowych, wykonanych w formie plakatu. Wszystkie prace ciekawie i merytorycznie odzwierciedlały założenia regulaminowe konkursu. W ocenie członków komisji oceniających prace, każda z nich w czytelny, zindywidualizowany sposób wyraża znajomość zasad i norm korzystania z sieci. Na uwzględnienie zasługuje także rozmaitość technik plastycznych zastosowanych przez autorów konkursowych prac.

Po dokonaniu oceny prac przez członków komisji przyznano wyróżnienia I, II oraz III stopnia, ale z pewnością laureatami zostali wszyscy uczestnicy konkursu.

Dodać należy, że zaistniała sytuacja związana z pandemią, uniemożliwiła ogłoszenie wyników konkursu w siedzibie SMMP w obecności jego uczestników. Z pewnym i uzasadnionym opóźnieniem, ogłoszenie wyników nastąpiło w jedyny, możliwy sposób: każdy z uczestników otrzymał nagranie wideo zawierające podsumowanie projektu przez Komendanta SMMP oraz ogłoszenie jego rezultatów i przyznanych wyróżnień, przekazanie życzeń, a także informacji o okolicznościowych dyplomach i ufundowanych upominkach. "Konkursowe pakiety" przekazano do szkół, skąd odbiorą je laureaci i pozostali uczestnicy konkursu.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej