Świątecznie, festynowo...

Dla strażników z Zespołu Profilaktyki koniec maja i czerwiec jest czasem wytężonej pracy. Wzięliśmy  udział w licznych imprezach i festynach miejskich.

Nie zabrakło nas podczas "Białej Soboty" w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, na szkolnym festynie z okazji Dnia Dziecka w SP nr 26, także w Przedszkolu nr 131 na wspólnej, świątecznej imprezie z udziałem przedszkolaków z okolicznych pięciu placówek, jak również uczestniczyliśmy w szkolno-środowiskowym festynie organizowanym przez SP nr 42.

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży związanych z szeroko pojętym ich bezpieczeństwem. Były pogadanki, zagadki z zakresu osobistego bezpieczeństwa dla uczestników festynu, rozmawiano także o bezpieczeństwie podczas wakacji. Uczestnicy zajęć otrzymali odblaski, butony 112, liczne przydatne materiały edukacyjne. Dzieciom zaprezentowano charakterystyczne elementy umundurowania strażnika, służbowe wyposażenie do służby. Dla ich rodziców przygotowano ulotki o bezpieczeństwie pieszego i rowerzysty w ruchu drogowym, a także książeczki związane z bezpieczeństwem najmłodszych. Były też materiały informacyjne dla seniorów, aby przypomnieć o sposobach uniknięcia zagrożeń. Dla dzieci atrakcją była również możliwość zajęcia miejsca w radiowozie, a nawet włączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Organizatorzy festynów zaprosili również przedstawicieli innych służb i instytucji, którzy również przygotowali dla uczestników ogrom atrakcji.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej