Zespół profilaktyki

Na zaproszenie grona pedagogicznego, strażniczki miejskie w ostatnim tygodniu odwiedziły z profilaktyką uczniów SP nr 40, oraz SP nr 75. Spotkania z dziećmi dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, zasady ograniczonego zaufania w kontakcie z obcym, dbania o środowisko i prawidłowego zachowania, kiedy na swojej drodze spotkamy dzika. Utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Na zakończenie spotkań wszystkim dzieciom życzono "bezpiecznej drogi do i ze szkoły".

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej