Strażnicy - uczniom profilaktycznie...

Miejscy strażnicy odwiedzili uczniów w SP nr 85 przy ul. Tomickiego. Dzieci, szczególnie te, które pierwszy raz miały z nami kontakt, miały okazję dowiedzieć, czym zajmuje się Straż Miejska Miasta Poznania. Do zadań należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, czy współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Przedstawiliśmy dzieciom informacje o zawodzie strażnika, aby wiedziały, że spotykając funkcjonariusza nie muszą się go bać, ale zawsze mogą liczyć na jego pomoc.

Podczas spotkania, również przypomnieliśmy uczniom informacje, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Ponadto, uczestnikom spotkania przekazano odblaski z telefonami alarmowymi, które powinny zwiększyć ich bezpieczeństwo.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej