Zespół profilaktyki

Przemoc, to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

Miejskie strażniczki wspólnie z policjantką z KP Poznań-Stare Miasto, na zaproszenie grona pedagogicznego ZSMS nr 2, przeprowadziły zajęcia profilaktycznie "Stop przemocy". Warsztaty w klasach szóstych uświadomiły uczestnikom, że sprawca przemocy powinien podjąć decyzję oraz działania zmierzające do zmiany swojego postępowania. Osoba doznająca przemocy może (i powinna) przede wszystkim chronić siebie i własne bezpieczeństwo. Przekonanie ofiary, że to od niej często zależy postępowanie sprawcy - jest iluzją, nie znajdującą uzasadnienia w normach moralnych, czy prawnych.

Funkcjonariuszki omówiły - czym jest przemoc, jakie są jej formy i przejawy. Uświadomiono uczniom, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem chroniącym dobro dziecka, jest Konwencja o prawach dziecka. Poinformowano o instytucji "Dajemy Dzieciom Siłę", o bezpłatnej i anonimowej infolinii 116 111 świadczącej pomoc telefoniczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. Mogą z niej korzystać także rodzice i nauczyciele, potrzebujący wsparcia i informacji o pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

Podczas zajęć, prowadzące je funkcjonariuszki wyjaśniły wiele zagadnień, udzielając wyczerpujących odpowiedzi.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej