Zespół profilaktyki

Na zaproszenie grona pedagogicznego, miejskie strażniczki z profilaktyką odwiedziły uczniów SP nr 82 oraz wychowanków Przedszkola "Tomcio Paluch".  Spotkania z dziećmi dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, znaczenia sygnalizacji świetlnej.  Przypomniano o obowiązku podróżowania dzieci w foteliku samochodowym i zasadności zapinania pasów bezpieczeństwa.

Na zakończenie spotkań, wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe - deklarowały ich stosowanie dla poprawy swojej widzialności, sprzyjającej bezpieczeństwu!

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej