Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 19 przeprowadzono egzamin praktyczny na kartę rowerową. Na zaproszenie dyrekcji szkoły, funkcjonariusze Straży Miejskiej włączyli się w to przedsięwzięcie, służąc pomocą nauczycielowi wychowania komunikacyjnego. W tym dniu przybyli do szkoły jako patrol rowerowy, aby zachęcić młodych ludzi do korzystania z tego środka komunikacji jak najczęściej, propagując tym samym postawę proekologiczną. Wspólnie z nauczycielem przygotowali dla dzieci trasę przejazdu, na którym mogły zaprezentować praktyczne umiejętności jazdy rowerem, wykazując się znajomością przepisów obowiązujących na drodze.

Przed egzaminem, przy okazji egzaminowego instruktażu, wspólnie przypomniano niektóre przepisy odnośnie ruchu rowerowego.

Kilka z nich:

* dzieci do lat 10 mogą korzystać z roweru wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - prawnie są pieszymi

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest "karta rowerowa", którą można uzyskać w wyniku zdanego egzaminu. Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat. Wcześniej, uprawnia również posiadane prawo jazdy.

* korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone, gdy:

   - opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

   - szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu
     dla rowerów,

   - warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że rowerzystom przejeżdżanie przez przejście dla pieszych jest zabronione!

Stawiamy na widoczność na drodze i zachęcamy wszystkich do używania elementów odblaskowych w postaci kamizelek, opasek, elementów ubrania, czy też zwykłych naklejek.

Gratulujemy wszystkim uzyskania swoich pierwszych uprawnień do kierowania pojazdem - "karty rowerowej".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej