Referaty na planie Dodaj obiekt - Referaty

Referat Wykroczeń

Opis

referat ogólnomiejski

Strażnicy  referatu zajmują się prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w których straże gminne (miejskie) posiadają uprawnienia oskarżycieli publicznych a także biorą udział w postępowaniach sądowych wcharakterze oskarżycieli publicznych w sprawach wniesionych przez Straż Miejską Miasta Poznania.

Pełen zakres zadań komórek organizacyjnych SMMP  do pobrania tutaj

****************************************

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy,miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

****************************************

W przypadku zasądzenia przez sąd kosztów postępowania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Poznania) i uprawomocnienia sie wyroku, wpłaty należy dokonać na konto - patrz tutaj

****************************************

Z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, w trosce o bezpieczeństwo naszych petentów i pracowników, celem złożenia wyjaśnień prosimy telefonicznie umówić termin stawienia się na wezwanie, tel. 61 878 16 83, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.15 oraz 14.15 - 17.00. Istnieje również możliwość nadesłania wyjaśnień dotyczących wykroczenia ze wskazaniem nr. sprawy oraz nr. rej. pojazdu poprzez:

  • epuap: Straż Miejska Miasta Poznania
  • mail:: kancelaria@smmp.pl
  • listem tradycyjnym: Straż Miejska Miasta Poznania,ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

W przypadku braku reakcji na wezwanie w terminie 7 dni, Straż Miejska Miasta Poznania skieruje korespondencję w sprawie do ustalonego właściciela pojazdu.

Godziny otwarcia

Przyjęcia interesantów w godz. 8.00 - 13.15 oraz 14.00 - 17.00

Wróć do listy

sieci społecznościowe