Referat Wykroczeń

Opis

referat ogólnomiejski

Strażnicy  referatu zajmują się prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w których straże gminne (miejskie) posiadają uprawnienia oskarżycieli publicznych a także biorą udział w postępowaniach sądowych wcharakterze oskarżycieli publicznych w sprawach wniesionych przez Straż Miejską Miasta Poznania.

Pełen zakres zadań komórek organizacyjnych SMMP  do pobrania tutaj

****************************************

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy,miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

****************************************

W przypadku zasądzenia przez sąd kosztów postępowania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Poznania) i uprawomocnienia sie wyroku, wpłaty należy dokonać na konto - patrz tutaj

****************************************

Od 31 maja zmieniają się godziny przyjęć interesantów.

Otrzymałeś wezwanie do złożenia wyjaśnień w Straży Miejskiej, możesz to zrobić osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 17.30 w budynku przy ul. Głogowskiej 26, parter, wejście B.

Informujemy, że istnieje również możliwość nadesłania pisemnych wyjaśnień ze wskazaniem numeru sprawy lub nr rej. pojazdu poprzez:

- epuap: Straż Miejska Miasta Poznania

- mail: kancelaria@smmp.pl

- listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

W przypadku braku reakcji na wezwanie w terminie 7 dni, Straż Miejska Miasta Poznania skieruje korespondencję w sprawie do ustalonego właściciela pojazdu

Godziny otwarcia

Przyjęcia interesantów w godz. 7.30 - 17.30

Wróć do listy

sieci społecznościowe