Referaty na planie Dodaj obiekt - Referaty

Referat Północ

Opis

Siedziba Referatu znajduje się w budynku Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - z lewej strony od wejścia głównego.

Do podstawowych zadań strażników referatu należą m.in.:

  • działanie w zakresie utrzymania czystości i porządku na podległym terenie
  • realizowanie służby patrolowej na podległym terenie
  • współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta Poznania
  • informowanie społeczności lokalnej o stanach i rodzajach zagrożeń
  • współpraca z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji
  • inicjowanie zmian w infrastrukturze miejskiej
  • udział w zabezpieczeniach imprez, zgromadzeń i uroczystości

Pełen zakres zadań komórek organizacyjnych SMMP do pobrania tutaj

RO Morasko-Radojewo - Katarzyna Łuczak

RO Umultowo - Roman Poślednik

RO Jana III Sobieskiego i Marysieńki - Roman Szuba

RO Piątkowo - Piotr Będziewski

RO Naramowice - Anna Kuźma

RO Nowe Winogrady Północ - Sebastian Karof

RO Nowe Winogrady Wschód - Tomasz Stefanek

RO Nowe Winogrady Południe - Karolina Raszewska

RO Stare Winogrady - Przemysław Klupś

Podległy teren działania referatu wskazany został na mapie jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wróć do listy