Komenda

Opis

Komendant - Waldemar Matuszewski

Zastępca komendanta ds. ogólnomiejskich - Marta Hyżak-Spychała

Zastępca komendanta ds. prewencji - Mariusz Paszczyński

*************************

W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje w poniedziałki, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Skargi i wnioski można także składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - epuap

*************************

Polityka Ochrony Danych Osobowych  Straży Miejskiej Miasta Poznania - zobacz tutaj

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - tel. 61 8 785 585; e-mail: iod@smmp.pl

*************************

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek w godz. 7,30 - 15,30

Wróć do listy

sieci społecznościowe