"Razem dla bezpiecznej sieci" - szkolny finał

Zajęcia inauguracyjne tegorocznego "Dnia Bezpiecznego Internetu" odbyły się w Szkole Podstawowej nr 34 z udziałem uczniów trzecich klas. Natomiast corocznie Straż Miejska Miasta Poznania ogłasza konkurs dotyczący bezpieczeństwa w Internecie, będący zwieńczeniem prelekcji podczas (online) spotkań strażników Zespołu Profilaktyki ze starszymi uczniami szkół podstawowych.

Tegoroczna edycja konkursu, z tytułem przewodnim "Razem dla bezpiecznej sieci", w SP nr 34 miała etap szkolny, w którym uczestniczyli uczniowie trzecich klas. Dzieci przygotowały prace plastyczne na temat bezpieczeństwa w sieci, a szkolne jury wyróżniło pięć najciekawszych prac.

11 marca odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs z udziałem autorów prac, na które również zaproszono strażników Zespołu Profilaktyki. Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i zestawy nagrodowe przygotowane przez strażników. Również wkład pracy pozostałych uczestników konkursu został przez strażników nagrodzony zestawami pamiątkowych, przydatnych gadżetów.

Zaznaczyć należy, że skromna uroczystość odbyła się zgodnie z zasadami obowiązujących podczas pandemii.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej