Tomasz Stefanek

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zabudowa osiedla jest zróżnicowana - bloki budowane w systemie tzw. wielkiej płyty otaczają enklawę starych budynków jednorodzinnych. W całości jest to jedno z bardziej zaludnionych osiedli wchodzących w skład Winograd, stanowiących wspólnie z Piątkowem tzw. północną sypialnię Poznania. Układ komunikacyjny opiera się na licznych drogach wewnętrznych połączonych z siecią dróg układu podstawowego Poznania, poprzez ulice okalające cały teren: Lechicką, Naramowicką, Serbską i Murawa.

Tereny rekreacyjne położone są wewnątrz osiedla i składają się z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk przyszkolnych oraz siłowni zewnętrznych. Dużym problemem mieszkańców jest szczupłość miejsc parkingowych.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. w wyniku przeprowadzonych interwencji doprowadził do uporządkowania i oczyszczenia terenu przy ul. Pasterskiej oraz Żytniej;
  2. doprowadził do usunięcia napisów nazistowskich z bunkru znajdującego się przy ul. Hawelańskiej;
  3. doprowadził do usunięcia pojemników na odzież używaną postawionych na terenie osiedla bez zgody zarządcy;
  4. doprowadził do usunięcia 4 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu;