Zespół profilaktyki

Kolejne spotkania miejskich strażniczek w SP nr 62 i SP nr 90, tym razem odbyły się z uczniami klas VI i VII. Tematyka zajęć profilaktycznych dotyczyła odpowiedzialności prawnej w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Rozmowy, w czasie których poruszono zagadnienia naruszeń norm prawnych, popełnienie czynów karalnych, czy też odpowiedzialności za wykroczenia były bardzo ożywione, a uczestnicy aktywnie wykazywali zainteresowanie omawianą problematyką. Uczniowie zadawali liczne pytania dotyczące różnych sytuacji i odpowiedzialności, jaką mogą ponieść. Przykładów było wiele - dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego, przemocy rówieśniczej, zachowań agresywnych, nietykalności osobistej. Ponadto uczniom wyjaśniono, co to jest demoralizacja nieletnich i jakie konsekwencje można ponieść w tym zakresie. Ważny temat to naruszenia norm w cyberprzestrzeni i przemocy. Dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że wiele ich zachowań, które dla nich stanowią formę zabawy, stanowi naruszenie prawa.

Natomiast w SP nr 54 kontynuowano spotkania, których wiodącym tematem było przeciwdziałanie agresji i przemocy, tym razem z uczniami klas czwartych. Rozmawiano na temat negatywnych zachowań, rozwiązywania konfliktów, ale też poruszono problematykę przeciwdziałania przemocowym zachowaniom w sieci.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej