Zespół profilaktyki

W czwartych i piątych klasach SP nr 35 odbyły się kolejne, online spotkania uczniów ze strażniczkami Zespołu Profilaktyki. Głównym tematem były zachowania uczniów wobec siebie, takie jak popychanie, szarpanie, podkładanie nóg. Dzieciom wyjaśniono pojęcie przemocy fizycznej i kiedy mamy z nią do czynienia. Również podczas interaktywnych spotkań z uczniami, omawiano zachowania nie będące przemocą fizyczną a psychiczną, emocjonalną i równie mocno raniącą, często występującą w rówieśniczym środowisku dzieci. Wyśmiewanie, ośmieszanie, poniżanie, szykanowanie - są najczęściej jej występującą formą. Poruszono również problematykę przemocy w sieci, z którą w chwili obecnej można się bardzo często spotkać, nawet na popularnych wśród dzieci portalach, jak np. You Tube. Uczniowie uczestniczący w spotkaniach podawali mnóstwo przykładów takich zachowań, ale również pytali, jak takim sytuacjom można zapobiec lub je rozwiązać. Dzieciom wyjaśniono wątpliwości dotyczące zachowań agresywnych w kontaktach z rówieśnikami i starszymi uczniami - sami nie powinni rozwiązywać takich problemów, ale rozmawiając z dorosłymi, skorzystać z pomocy rodzica, czy też nauczyciela lub szkolnego pedagoga. W sytuacjach ekstremalnych można również skorzystać z bezpłatnego, całodobowego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej