Przedszkolak na drodze

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

W celu utrwalenia dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, funkcjonariusze Straży Miejskiej, wraz z policjantką z KP Poznań-Nowe Miasto odwiedzili Przedszkole nr 192. Z przedszkolakami rozmawiano o rozważnym, bezpiecznym uczestniczeniu pieszych w ruchu drogowym (pieszy przed ukończeniem siedmiu lat - tylko z opiekunem!). Opowiedziano o zasadach poruszania się pieszych po drodze, jak bezpiecznie przekraczać jezdnię, jak zapewnić widoczność po zmroku. Celem spotkania było również uświadomienie dzieciom o konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych, bo niebezpiecznych.

W trakcie zajęć dzieci mogły zapoznać się z oznakowaniem "przejścia dla pieszych", sygnalizatorem świetlnym oraz znakami drogowymi ważnymi dla bezpieczeństwa pieszych. Przypomnieliśmy o obowiązkowym postępowaniu przed przechodzeniem na drugą stronę drogi: spójrz w lewo, spójrz w prawo, jeszcze raz w lewo - droga wolna - ruszaj żwawo!

Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały od nas odblaski, które powinny ich strzec na drodze.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej