Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska spotkała się z dziećmi w SP nr 26. Tematem zajęć było wyjaśnienie, co to jest agresja oraz przemoc - jak im przeciwdziałać. Agresja - zachowanie zwrócone przeciw innym osobom (nieraz przeciw sobie samemu) i przedmiotom oraz działanie na ich szkodę. Przykładem agresji słownej jest ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, ośmieszanie, plotkowanie, szantaż, obrażanie. Jej konsekwencjami są poczucie zagrożenia, odrzucenie, czy wyizolowanie drugiej osoby z grupy. Strażniczka tłumaczyła uczniom, jaka jest różnica pomiędzy agresją fizyczną a psychiczną - emocjonalną.

Agresja fizyczna, to bezpośredni atak na drugą osobę. Przybiera najczęściej formę fizycznego kontaktu agresora z ofiarą, w postaci bicia, kopania, plucia, popychania, zadawania ran, wymuszania zachowań itp.

Agresja psychiczna - emocjonalna występuje w wyniku przeżywanego lęku lub złości, najmniej widoczna np. krzyki, oskarżenia, złośliwości, szyderstwa, nie odzywanie się, obrażanie się, ignorowanie rozmówcy, czy plotki. Funkcjonariuszka wskazała uczniom, jak sobie radzić w przypadku prześladowania. Koniecznie należy poinformować o przykrych zdarzeniach rodziców, nauczyciela, przyjaciela.

W szkole zawsze jest Twój wychowawca, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Jeśli masz większe zaufanie do innego nauczyciela lub pracownika szkoły, to porozmawiaj z wybraną przez Ciebie osobą.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej