Zespół profilaktyki

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki wraz z funkcjonariuszem z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań-Grunwald prowadzili działania profilaktyczne na terenie galerii handlowych. Działania były ukierunkowane na dwa problemy występujące na co dzień.

Jednym z nich jest kontakt młodzieży z dopalaczami, narkotykami oraz podobnie działającymi środkami. Są to substancje bardzo niebezpieczne, zażycie choćby na próbę lub z chęci przypodobania się kolegom ze środowiska, może zakończyć się tragicznie. Celem działań było przypomnienie młodzieży o zagrożeniach z tym związanych i ostrzeżenie przed skutkami w przypadku ich zażywania.

Działania były również skierowane do wszystkich osób przebywających w placówkach handlowych w zakresie profilaktyki "Covid - 19". Przypominano o zasadach bezpieczeństwa, zachowaniu wzajemnie odpowiedniej odległości, a także o nakazie osłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, tam gdzie nie można zachować odległości, a także w sklepach, w komunikacji miejskiej.

Tego typu działania będą prowadzone w różnych miejscach, na terenie Grunwaldu przez cały rok szkolny.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej