Profilaktyka online...

Funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki kontynuują pogadanki profilaktyczne z uczniami staromiejskich szkół. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia zajęcia prowadzone są online.
Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 82 omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedstawiono możliwe zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej. Omówiono problem publikowania fotek, filmów bez zgody osoby w nich występującej , a także odpowiedzialnego, internetowego kontaktu z osobą nieznajomą. Podkreślono, że prywatność w Internecie jest bardzo ważną kwestią, gdy korzysta się z portali społecznościowych należy zachować szczególną ostrożność. Zaapelowano tym samym o ustawianie profilu prywatnego i ograniczanie grona znajomych na portalach społecznościowych (do tych, z którymi się przyjaźnimy i znamy osobiście).
Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 13 poruszono tematykę ekologii, omówiono dlaczego należy dbać o środowisko i segregować domowe odpady. Ponadto młodzi ludzie dowiedzieli się, gdzie należy zanieść niepotrzebne leki, zużyte baterie i dlaczego zbierane są plastikowe nakrętki.
Podczas obu spotkań, omawiane zagadnienia zilustrowano edukacyjnymi filmami.

Jak zawsze na koniec wszystkich spotkań, przypomniano o konieczności przestrzegania zasad ochrony sanitarnej związanej z COVID-19.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej