Zespół profilaktyki

Powiększa się grono szkolnej młodzieży uczestniczącej w profilaktycznych spotkaniach ze strażnikami i policjantami. Problematyka miejskiego projektu "Poznań uzależniony od profilaktyki" dotyczy, istotnego nie tylko dla młodych, zakresu zagadnień związanych z używkami, szczególnie silnie psychoaktywnymi. Poznanie skutków oddziaływania narkotyków, dopalaczy (czy "tylko" nikotyny, alkoholu) na ludzki organizm, powinno uruchomić osobistą refleksję - ile na tym stracę? Ponadto poznanie związanych z tym skutków społecznych, prawnych powinno doprowadzić do kolejnej refleksji - kim nie zostanę?
Prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy, powinny ułatwić dokonanie im wyboru...tego jedynie słusznego...

Taki jest cel realizowanego w szkołach miejskiego projektu.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej