Zespół profilaktyki

Szkoła Podstawowa nr 68 na Piątkowie, to szkoła z klasami integracyjnymi oraz specjalnymi. Na zaproszenie szkolnego pedagoga, strażniczka z Zespołu Profilaktyki cyklicznie spotyka się z uczniami kolejnych klas i prowadzi pogadanki na temat osobistego bezpieczeństwa, uwzględniając różne sytuacje i okoliczności. Tym razem spotkania miały miejsce w klasach IV - VI, a tematyka była różnorodna.

Uczniowie czwartych klas sprawdzali wiedzę i korzystali z ostatnich konsultacji przed egzaminem na kartę rowerową.

W klasach piątych, w związku z wyjazdami na "zielona szkołę", poruszono tematykę bezpieczeństwa podczas podróży, nad wodą, w lesie, jak również przypomniano o podstawach bezpieczeństwa osobistego. Przypomniano zasady zachowania na obszarach leśnych, a także problematykę kontaktów ze zwierzętami, szczególnie dziko żyjącymi.

W szóstej klasie rozmawiano o rówieśniczej przemocy i agresji, a także o cyberprzemocy. Wyjaśniono, co to jest przemoc, jaki normy obowiązują w tym zakresie, jakie są jej przejawy. Niekiedy nawet w zwykłej zabawie można dopatrzeć się zachowań przemocowych. W klasach szóstych część uczniów już ukończyła 13 lat lub niedługo osiągną ten wiek, od którego sprawcy naruszeń norm prawnych mogą ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej