Profilaktycznie o cyberprzemocy...

Strażniczka Zespołu Profilaktyki spotkała się online z uczniami Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego. Wiodącym tematem rozmów było bezpieczne korzystanie z Internetu. Jednym z największych zagrożeń dla nierozważnych internautów jest cyberprzemoc, inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych, przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych, jako cyberprzemoc zalicza się m.in: wyzywanie, straszenie, poniżanie, także wykorzystanie zdjęć, filmów z wizerunkiem osób bez ich zgody (publikowanie w sieci, rozsyłanie telefonem), publikowanie tekstów kogoś obrażających lub ośmieszających, jak również podszywanie się pod cudzą tożsamość w sieci.

Jak zawsze na koniec zajęć, strażniczka przypominała uczniom o wymaganiach sanitarnych związanych z COVID-19.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej