Zespół profilaktyki

Miejska strażniczka oraz policjanci z KP Poznań-Jeżyce odwiedzili dzieci w Przedszkolu "Polanie". Funkcjonariusze zapoczątkowali spotkanie od omówienia specyfiki swojej pracy i charakterystycznych elementów umundurowania. Dzieci z ciekawością oglądały także specjalistyczne wyposażenie do służby funkcjonariuszy. Strażniczka scharakteryzowała zadania realizowane przez strażników z poszczególnych komórek organizacyjnych: eko-patrol - czystość, estetyka, reagowanie na zakłócenia w miejskim ekosystemie, interwencyjny - porządek i spokój publiczny, drogowy - bezpieczeństwo i porządek w komunikacji, profilaktyka - działania informacyjne w różnej formie, współpraca z placówkami oświatowymi na rzecz bezpieczeństwa nieletnich oraz strażnicy osiedlowi - współpracą ze społecznością lokalną.

Na koniec spotkania, każde z dzieci miało możliwość obejrzenia sprzętu, przymierzenia elementów umundurowania, a także wykonano wspólne fotki.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej