Zespół profilaktyki

Miejska strażniczka, podczas spotkania w Przedszkolu nr 155, oswajała dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi, niezbędnymi do przeprowadzenia nawet w wypadku nieobecności osób dorosłych. Podczas zajęć, wraz z dziećmi przypomniała o europejskim numerze ratunkowym. W czasie zajęć przedszkolaki nauczyły się łatwego jego zapamiętania - usta 1, nos 1, oczy 2 - cyfry, które tworzą numer 112. Omówiono zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, sposobu wezwania pomocy, a także postępowania podczas udzielanej pomocy. Dzieci miały możliwości ćwiczenia udzielenia pierwszej pomocy za pomocą fantomu. Zajęcia budziły wiele entuzjazmu i bardzo podobały się przedszkolakom.  Funkcjonariuszka, poprzez zabawę, miała możliwość pokazania najprostszych czynności udzielania pierwszej pomocy: sprawdzenie tętna, oddechu u poszkodowanego, a jak postąpić, gdy brak oddechu, udrożnienie dróg oddechowych, a także sposób ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Dzieci na zajęciach są niezwykle aktywne, każde chciało brać udział w ćwiczeniach.

Od najmłodszych lat należy oswajać dzieci z tematem pierwszej pomocy, (adekwatnie do wieku) umiejętnością jej udzielenia. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się również przez zabawę.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej