Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła zaprzyjaźnioną Szkołę Podstawową nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Tym razem funkcjonariuszka rozmawiała z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po naszych ulicach.

Należy pamiętać, że pieszy jest równoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak kierujący pojazdem, a więc korzysta nie tylko z określonych praw, ale również spoczywają na nim pewne obowiązki.

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Pieszy idący po poboczu lub jezdni (wyjątkowo!) jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Pieszy powinien przechodzić przez jezdnię w miejscach widocznych, najlepiej - do tego wyznaczonych tj. na przejściach dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest zobowiązany skorzystać z niego. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne.

Zamierzając przejść na drugą stronę jezdni (w tym również na przejściu dla pieszych), zanim wejdziesz stosuj się do sprawdzonej zasady:
- spójrz w lewo,
- spójrz w prawo,
- ponownie spójrz w lewo,
- gdy upewniłeś się że droga jest wolna, zacznij przechodzić
- podczas przechodzenia kontroluj sytuację, czy nie nadjeżdża pojazd
- przechodź jezdnię równym krokiem, bez potrzeby nie zwalniaj kroku, nie zatrzymuj się

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej