Pierwszy dzień Wiosny - bezpiecznie...

Wiosnę można witać według różnych scenariuszy, w sposób zorganizowany, albo indywidualnymi zajęciami. Młodzież szkolna, z mniejszą czy większą intensywnością, Wiosnę stara się witać poza szkolnymi zajęciami, wagarując. Nie zawsze jest to bezpieczne. Pojawiają się rozmaite "koleżeńskie" pomysły zachowań, nierozważnych działań, próby z używkami, czy też nawiązywanie nieostrożnych kontaktów z nieznanymi osobami.

Mając na względzie przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom bezpieczeństwa uczniów "witających" Wiosnę, miejska strażniczka i jeżycka policjantka w prewencyjnym patrolu odwiedziły ulubione miejsca gromadzenia się młodzieży. Na terenie Jeżyc skontrolowano przyszkolne tereny, place zabaw, parki oraz tereny rekreacyjne.

W czasie działań nie stwierdzono niepożądanych zachowań, jak również sytuacji zagrożenia demoralizacją nieletnich.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej