"Cyberzagrożenia"

Dzięki Internetowi wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Nie wychodząc z domu, możemy zajrzeć w dowolny zakątek świata. Możemy zdobywać wiedzę, rozwijać swoje hobby. Niestety, jest też druga strona medalu. Sieć to miejsce, gdzie złudne poczucie anonimowości użytkowników, generuje różnego rodzaju przestępczość oraz inne negatywne zachowania godzące w dobro jednostki. Przez niewiedzę lub nieuwagę, w jednej chwili można stać się w sieci ofiarą przestępstwa albo jego sprawcą. Grupą szczególnie narażoną na cyberzagrożenia są dzieci i młodzież.

Zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać w sieci, były tematem kolejnego spotkania online strażników z uczniami SP nr 51. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie komputera i jakimi pobudkami się kieruje. Każdy młody człowiek powinien mieć świadomość, że łatwo może stać się ofiarą "sieciowego" zawierania znajomości. Kontakt z osobą obcą przez Internet może nieść za sobą wiele niebezpieczeństw. Może to być osoba mająca skłonności do obcowania z nieletnimi lub ktoś, kto używając psychotechnik będzie nakłaniał do samookaleczania się, a nawet do popełnienia samobójstwa. O każdym przypadku próby nawiązania kontaktów o takim charakterze dzieci powinny bezzwłocznie powiadomić rodziców. Podczas spotkania również przestrzegano młodzież przed wysyłaniem swoich zdjęć w Internecie, albo za pomocą komunikatorów osobom, których praktycznie nie znają. Nie wiadomo kiedy i do czego takie zdjęcia zostaną wykorzystane.

Na koniec zajęć, jak zawsze przypomnieliśmy uczniom o restrykcjach sanitarnych związanych z COVID-19.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej