W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci...

"Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci" przypada 19 listopada. Obchodzony jest od wielu lat. Pomysł na jego ustanowienie powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet". Polską organizacją w koalicji jest Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę" (do 2016 roku Fundacja "Dzieci Niczyje"). Organizatorzy obchodów skupiają się na wszystkich aspektach przemocy wobec dzieci. Jak wynika bowiem z policyjnych statystyk, przemoc stosowana wobec osób małoletnich, jest w Polsce wciąż poważnym problemem.

Podejmowanie przez organy rządowe oraz organizacje pozarządowe działań, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, staje się niezmiernie istotne. Dzięki różnego rodzaju akcjom i kampaniom społecznym, starają się one uwrażliwić społeczeństwo na ten problem. W ramach różnych inicjatyw, Fundacja uruchamia stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat rekomendowanych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci. Warto przypomnieć o możliwości skorzystania, w trudnych sytuacjach, z bezpłatnego "telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży nr 116 111".

Dzieci powinny wiedzieć o możliwości uzyskania pomocy w trudnych, osobistych sytuacjach, a także znać numer alarmowy i sposób wezwania ratunku w każdej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. W tym celu, strażnicy Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej odwiedzili uczniów klasy 0 w Szkole Podstawowej nr 55, aby podczas pogadanki połączonej z zabawą mogli utrwalać znajomość numeru alarmowego, jednocześnie rozpoznając kolejne cyfry. Jako pomocy dydaktycznej użyto puzzli piankowych, co umożliwiło różne konfigurowanie poznawanych cyfr, a jednocześnie było świetną zabawą dla dzieci.

Podczas zajęć dzieci poznały, jak zachować się, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Niezbędny okazał się oczywiście numer 112, który wcześniej skutecznie zapamiętały, dzięki metodzie jedne usta, jeden nos, oczka dwa. Łączenie wybierania numeru z określonym zdarzeniem, pozwoli dziecku zapamiętać tok postępowania. Uczniów zaopatrzono w przypinki z numerami telefonów alarmowych, gdyby zaistniała potrzeba wezwania pomocy.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej