Zespół profilaktyki

Mając na uwadze bezpieczeństwo młodych rowerzystów, strażniczka z Zespołu Profilaktyki SMMP i przedstawicielka WORD-u spotkały się z uczniami klas czwartych i piątych, którzy są w trakcie przygotowań do uzyskania karty rowerowej. Uczniom Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 75 przypomniały o podstawach bezpieczeństwa i przepisach obowiązujące na drodze. Utrwalono wiedzę niezbędną rowerzyście do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wielokrotnie akcentowano, że rowerzysta korzystając (wyjątkowo!) z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Podczas pogadanki uczniowie wykazali się doskonałą znajomością wiedzy potrzebnej do uzyskania karty rowerowej, co jest również dużą zasługą nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Po raz kolejny, poznański WORD przygotował książeczki niezbędne każdemu rowerzyście, a szczególnie kandydatom do uzyskania "pierwszego prawa jazdy". Przybyli goście przekazali dzieciom "Poradniki rowerzysty" oraz "Szkolne kalendarze rowerzysty 2019/2020", aby mogły doskonalić swoją wiedzę.

MSz

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej