Oficer dyżurny tel. 986

Oficer dyżurny SMMP przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców w systemie  całodobowym

Zgłoszeń  można dokonywać:

  • telefonicznie -  tel. 986 (połączenie bezpłatne)
  • korzystając z formularza internetowego w systemie on-line
  • wysyłając mms na adres - sm@um.poznan.pl
  • na numer fax 61-646-05-90
  • pocztą elektroniczną na adres - sm@um.poznan.pl
  • za pomocą smartfonowej aplikacji Smart City Poznań
  • listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Dla zapewnienia gwarancji sprawnej i merytorycznie właściwej obsługi interesantów Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania informuje, że tryb zgłoszenia skierowanego drogą:

  • poczty elektronicznej liczony jest od dnia wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego,
  • drogą listową  (pocztową) od daty wpływu,
  • osobiście i telefonicznie od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszenia o charakterze skarg, wniosków lub postulatów o charakterze porządkowym załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji związane np. z koniecznością usunięcia pojazdu załatwiane są bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia.

*************************************************

Informujemy, że Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy,miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej