"Odpowiedzialny opiekun psa"

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki, w ramach profilaktycznego patrolu na terenie Grunwaldu, przeprowadziły działania mające na celu przypomnienie opiekunom czworonogów o ich obowiązkach. W trosce o poprawę bezpieczeństwa, a szczególnie czystości chodników, placów i zieleńców, promowano należyte postępowanie opiekunów podczas spacerów z psem. Przypominano, że ich obowiązkiem jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez czworonogów w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Apelowano, aby spacery z psami odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przypomniano, że każdy pies musi być prowadzony na smyczy w miejscach publicznych, czyli na podwórzach, skwerach, chodnikach, w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, w parkach i środkach komunikacji miejskiej. Opiekunowie psów, podczas spacerów powinni stosować się do przepisów i regulaminów obiektów, parków.  Napotkanym uczestnikom psich spacerów przekazano broszury "Dla odpowiedzialnego opiekuna psa".

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej