Zespół profilaktyki

Strażnicy i policjantka z KP Poznań-Nowe Miasto spotkali się z młodzieżą na zajęciach online w Szkole Podstawowej nr 51. Spotkanie było poświęcone tematyce odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz używek psychoaktywnych. Zahamowanie dynamiki wzrostu zainteresowania młodzieży narkotykami, poprzez podniesienie ich świadomości w zakresie szkodliwości działania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), to jeden z priorytetów profilaktycznych działań.

Podczas zajęć również omówiono problematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich, na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniom wyjaśniono pojęcia demoralizacji i czynu karalnego. Przedstawiono środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich. Podczas zajęć, uczestnicy poznali obowiązującą na co dzień zasadę: w postępowaniu z nieletnim kierujemy się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w jego zachowaniu w sytuacjach konfliktu z prawem.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej