Zespół profilaktyki

Problematykę nieletnich reguluje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem, czy też z zasadami współżycia społecznego.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej oraz KP Poznań-Nowe Miasto uczestniczyli w spotkaniach z uczniami Szkoły Podstawowej nr 50, zapoznać ich z zasadami odpowiedzialności za swoje, niezgodne z prawem postępowanie. Zdefiniowano i omówiono "czyn karalny", pojęcie "demoralizacji nieletniego", przybliżono zakres i formę postępowania sądowego, a także możliwe do zastosowania w rozstrzygnięciu postępowania, środki wychowawcze.

IS, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej