Odpowiedzialność prawna nieletnich

Problematykę nieletnich w Polsce reguluje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem, czy też z zasadami współżycia społecznego. Ponadto umacniania funkcji opiekuńczo - wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.

Strażnicy Zespołu Profilaktyki wraz z policjantką z KP Poznań-Nowe Miasto przeprowadzili online zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3. Przedstawiono i omówiono prawną odpowiedzialność nieletnich w związku z popełnieniem ustawowego czynu karalnego. Odpowiedzialność prawną nieletnich oraz postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego są określone w w/w ustawie. Ze względu na wagę czynu, jego okoliczności i wiek sprawcy, prawo przewiduje możliwość pociągnięcia nieletniego do odpowiedzialności, jak sprawcy dorosłego.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej