Zespół profilaktyki

W Polsce prawną problematykę nieletnich reguluje "Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich", która ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem, czy z zasadami współżycia społecznego.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej uczestniczyli w zajęciach z uczniami Szkoły Podstawowej nr 85 poświęconych odpowiedzialnym zachowaniom młodych ludzi, nie tylko w środowisku rówieśników.

Przedstawiono i omówiono prawną odpowiedzialność nieletnich w związku z popełnieniem ustawowego czynu karalnego. Odpowiedzialność prawna nieletnich, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która reguluje postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się popełnienia czynu zabronionego, a która zasadniczo ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. W stosunku do nich mogą mieć zastosowanie także przepisy kodeksu karnego, które w pewnych wyjątkowych wypadkach, przewidują możliwość zastosowania w stosunku do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialności karnej. oraz

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej