Odpowiedzialne "bezpieczne wakacje"

W Szkole Podstawowej nr 84 strażniczka z Zespołu Profilaktyki "przed wakacyjnie" spotkała się z uczniami szóstych oraz siódmych klas, a tematem wiodącym była odpowiedzialność prawna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, paleniem papierosów, także e-papierosów). Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, konsekwencjach prawnych za sprawstwo czynów karalnych, a także następstw czynów świadczących o demoralizacji - zachowaniach i działaniach w różnych sytuacjach, okolicznościach, miejscach (w szkole, jak i w czasie wolnym od nauki). Ponadto strażniczka uświadamiała uczniów o grożących im niebezpieczeństwach związanych z przemocą rówieśniczą. Omówiono konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do innych osób, a także cyberprzemoc, narkomanię, spożywanie alkoholu, palenie papierosów. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia prywatnego i publicznego, wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografiach na portalach internetowych (bez zgody utrwalonych osób, autora fotki).

Cykliczne spotkania z uczniami w tym okresie, powinny zaprocentować należytym bezpieczeństwem oraz świadomością prawną nieletnich w czasie wypoczynku podczas "bezpiecznych wakacji".

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej