Zespół profilaktyki

Kolejnym, bardzo ważnym tematem spotkań w szkołach podstawowych, szczególnie z młodszymi uczniami, jest temat kontaktów z nieznanymi osobami. W SP nr 90 strażniczka miejska, w formie pogadanki zilustrowanej filmem przygotowanym przez SM Warszawa, przedstawiła zasady bezpiecznego zachowania wobec nieznanych osób. Film "O Florce, która chciała zostać piłkarzem" mówi o tym, że nie wolno podejmować rozmowy z osobami, których nie znamy, nie wolno przyjmować prezentów, czy smakołyków, a o każdym niepokojącym zdarzeniu lub sytuacji należy bezwzględnie informować rodziców lub nauczycieli. Ponadto wyjaśniono dzieciom, że nie wolno otwierać drzwi do domu, nie tylko nieznajomym, ale i tym, którzy mogą upodobnić się do kogoś z członków rodziny. Przypomniano także o tym, że nieznanym osobom nie podajemy swoich danych, nie wskazywać szkoły do której chodzimy, ale także nie dajmy się zwabić ofertą pokazania ładnego pieska lub kotka, albo samochodową wycieczką.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej