Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej przeprowadzili kolejne zajęcia online z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6. Tym razem przedstawiono i omówiono zakres prawnej odpowiedzialność nieletnich w związku z cyberprzemocą, jak i popełnieniem innych, ustawowego zabronionych czynów. Odpowiedzialność nieletnich w polskim prawie jest uregulowana dwutorowo, jest uzależniona o wagi popełnionego czynu zabronionego. W przypadku popełnienia najcięższych przestępstw, mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego, które przewidują możliwość zastosowania wobec nieletniego sprawcy zasad odpowiedzialności karnej. W pozostałych przypadkach, odpowiedzialność prawną określa w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, która reguluje postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego, a także określa możliwe do zastosowania środki wychowawcze. Jednak zasadniczym celem Ustawy jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich.

ISz, PT

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej