O naszą Planetę należy dbać!

Miejska strażniczka odwiedziła dzieci w oddziale przedszkolnym SP nr 77. We obecnych czasach coraz więcej mówi się o skażeniach przyrodniczego środowiska, które osiągnęło stopień zanieczyszczenia niebezpieczny dla życia. Na świecie coraz więcej uwagi poświęca się problemowi ochrony środowiska, konieczności przeciwdziałania skutkom dotychczasowych działań destrukcyjnych. Strażniczka miała okazję do rozbudzania wrażliwości ekologicznej, poprzez konieczność dostrzegania piękna otaczającego nas świata roślin, zwierząt, nieożywionej przyrody. Należy rozbudzać i zaspokajać ciekawość dzieci, a zarazem kształtować poczucie odpowiedzialności za stan otaczającej przyrody. Dzieci już od najmłodszych lat muszą być świadome, że niszcząc kartki papieru zubożają lasy, że niesegregowane śmieci na składowiskach zatruwają środowisko, że mycie zębów pod "bieżącą wodą" jest niepożądaną jej utratą. Przedszkolaczki podczas pogadanek miały możliwości obejrzenia filmów o omawianych zagadnieniach, a na koniec spotkania otrzymały kolorowanki.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej