O internetowym bezpieczeństwie...

Szybki rozwój technik teleinformatycznych przynosi ludziom mnóstwo korzyści między innymi łatwość komunikacji i szybki dostęp do informacji. Niestety, niesie też za sobą negatywne zjawiska w postaci cyberprzemocy i cyberprzestępczości, które coraz częściej dotykają młodych ludzi. W celu zapobiegania takim zjawiskom, strażnicy prowadzą działalność profilaktyczną, współpracując ze szkołami.

Na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 74, miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki wzięły udział w spotkaniach z uczniami, których tematem była "cyberprzemoc". Niepożądana, groźna stosowana wobec rówieśników oraz jej skutki i konsekwencje. W czasie prelekcji online poruszono zagadnienia z zakresu zagrożeń płynących z sieci, a uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspólnie wypracowywali zasady bezpiecznego korzystania z niej. W trakcie spotkania, funkcjonariuszki omawiając zjawiska cyberprzemocy i cyberprzestępczości, wykorzystały prezentację multimedialną, obrazującą jak niebezpieczne może stać się nieumiejętne korzystanie z Internetu oraz, jakie skutki mogą nieść pozornie niewinne żarty związane z nagrywaniem filmów, robieniem zdjęć. W czasie prelekcji  poruszono również zagadnienia z zakresu hejtu. Nie zabrakło także rad, jak reagować na agresję słowną w sieci oraz, jak chronić się przed tego typu zjawiskami, gdzie i u kogo szukać pomocy.

Strażniczki apelowały do uczniów, aby nie nawiązywali podejrzanych znajomości przez sieć oraz nie udzielali zbyt wielu informacji o sobie i swojej rodzinie, gdyż nigdy nie ma pewności, co do prawdziwych intencji internetowego rozmówcy.

Zajęcia zaplanowane są również w następnych klasach.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej