Zespół profilaktyki

Wyśmiewanie, obrażanie, poniżanie, agresja słowna, hejt, mowa nienawiści - to zjawiska, z którymi coraz częściej spotykamy się w sieci.

Miejska strażniczka w czwartych klasach w SP nr 79 prowadziła zajęcia, podczas których starała się wytłumaczyć uczniom, w jaki sposób należy postępować, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy oraz, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Dodatkowo przypomniała o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci (w tym telefonicznej) oraz portali społecznościowych, jakich stron i treści należy unikać. Również omówiła, jak ważne jest zapoznanie się z różnymi regulaminami obowiązującymi użytkowników sieci. Dzieci obejrzały filmiki edukacyjnie i bardzo chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami z korzystania z cyber-technologii. 

Zaplanowano już kolejne spotkania dotyczące wymienionej tematyki, z uczniami piątych klas.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej