Zespół profilaktyki

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki od początku roku szkolnego spotyka się z uczniami szkół podstawowych na terenie Wildy, Dębca i Świerczewa. Wiodącym tematem spotkań jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas pogadanek i ćwiczeń przypomina zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym - przechodzenia przez jezdnię, w tym z sygnalizacją świetlną, jak i bez niej. Strażniczka zaznajamia uczniów ze znakami drogowymi, które mogą napotkać na drodze podczas spacerów i drogi do szkoły. Uzupełnieniem spotkania jest wyświetlenie filmu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, wymieniają spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pieszych, czy pasażerów pojazdów.

Dalsze spotkania zaplanowano na kolejne dni października, aby trafić do jak największej liczby najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej