Zespół profilaktyki

Strażniczki Miejskie z Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania uczestniczyły w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 84 na Dębcu. Spotkanie miało na celu wskazać młodym ludziom, co to są środki psychotropowe, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami. Podczas prelekcji wykorzystano materiał filmowy przygotowany wspólnie przez poznańskich strażników miejskich i policjantów.

JK, ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej